Wideo

Jak używać proszku ANGEL FRESH (1-MCP): Chłodnia / komora

Jak używać saszetki ANGEL FRESH (1-MCP): Owoce w pudełkach lub workach

Jak używać tabletu ANGEL FRESH (1-MCP):Pojemnik

Jak korzystać z tabletu szybkiego uwalniania ANGEL FRESH (1-MCP): pojemnik

Jak korzystać z karty ANGEL FRESH Fresh-Keping Card: owoce w pudełkach lub workach?